60Degrees


team2065_small-JPEG
Download Entry

TEAM MEMBERS

  • Mateusz Dąbkowski
    Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
    Poland
  • Małgorzata Dębowska
    Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
    Poland