The treasury of knowledge


team5845-small-JPEG
Download Entry

TEAM MEMBERS

  • Julia Niemczyk
    Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
    Poland
  • Ɓukasz Jagielski
    Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
    Poland